TEOLOGICKÁ KONFERENCIA O OSPRAVEDLNENÍ VIEROU

  • 02/02/2019
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

Milé sestry a bratia, na prahu roku 2019 vám prajeme Božiu lásku, radosť a pokoj vo všetkom, čo prežívate v osobnom, rodinnom, zborovom či cirkevnom živote! Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa preto rozhodol zorganizovať jednodňovú teologickú konferenciu, na ktorú vás všetkých chceme pozvať. Je otvorená pre každého člena CASD. Teologická konferencia sa uskutoční […]