18.2.2018 rozlučka s br. Josefem Libotovským

  • 17/02/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

,,Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.Žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li,umíráme pro Pána. Ať žijeme, ať umíráme patříme Pánu.” (Rim 17,7-8) Odešel tíše v pondeli 12.února 2018 ve věku nedožitých 85let.

Desať dní modlitieb 2018 – „Náš Veľkňaz“

  • 06/01/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

„Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.“  Žid 4,14 Milé sestry, milí bratia a priatelia, v dňoch 10. až 20. januára 2018 organizuje naša cirkev po celom svete desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Tematikou stretávania v priebehu týchto dní je „Náš Veľkňaz“.