Deň Pathfinderov 2017

Ďalší rok je skoro za nami a opäť prichádza deň 4.novembra 2017, keď aj my Pathfinderi chceme ďakovať Bohu za všetko, čo pre nás tento rok prichystal.

90 rokov Božieho milosrdenstva

Sobotu  21.októbra sa bude konať spoločné zhromaždenie banskobystrických zborov BB1 , BB2 v modlitebni CASD na Rudlovskej ceste 37.  Pri príležitosti 90. výročia založenia zboru. Božím slovom poslúži br. M.Pavlík.  Na poobedie je pripravený tiež pestrý program.