Rozlúčka s Ivanom Krušpánom

  • 25/08/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme príbuzným, známym a priateľom, že 18. augusta sa odobral na dočasný odpočinok Doc. Ing. Ivan Krušpán, CSc.