Bližšie k srdcu – Benefičný koncert

  • 14/11/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

V spoločenskom centre na Kollárovej ulici č. 18 v Banskej Bystrici sa uskutoční v sobotu 1. decembra 2018 o 16:30 pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica benefičný koncert spevu a hudby, na ktorý vás všetkých pozývame! Výťažok zbierky bude venovaný na PONS (Pomoc osobám neschopným samostatnosti).

10.11.2018 Deň Pathfinderov – spoločné zhromaždenie

  • 06/11/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

Ako ten čas rýchlo beží, aj tento rok bude  Deň Pathinderov , uskutoční sa  10. novembra  v  modlitebni CASD na ulici Rudlovská cesta 37.  Spoločné zhromaždenie , kde Božím slovom (zamyslením) poslúži br. Filip Soós.  Preto aj my Pathfinderi chceme ďakovať Bohu za všetko, čo pre nás tento rok prichystal.