Klub zdravia 2019

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:
Program klubu zdravia 2019

15. 01. 2019 o 17.00 hod.
Prestaň sa ľutovať, nenechaj sa ovládať, prijmi zmenu!
Mgr. Karol Badinský

05. 02. 2019 o 17.00 hod.
Odhaľ svoje limity, nauč sa povedať NIE, neboj sa rizika!
Mgr. Karol Badinský

26. 02. 2019 o 17.00 hod.
Onkologické ochorenia
doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

19. 03. 2019 o 17.00 hod.
Ideálna pôda
doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD.

09. 04. 2019 o 17.00 hod.
Káva naša každodenná
Marta Kapustová

30. 04. 2019 o 17.00 hod.
Čistá krv
Pavol Boďo

21. 05. 2019 o 17.00 hod.
Bielkoviny vo výžive
Ing. Mgr. Mária Kleňová, PhD.

Kde: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511
klubzdraviabb@gmail.com