Modlitebný týždeň kresťanského domova 2020

Po roku je tu opäť Národný týždeň manželstva (NTM) alebo, ak chcete, Týždeň kresťanského domova, a to od 10. do 16. februára 2020. Je to skvelá príležitosť na rekapituláciu našich partnerských a rodinných vzťahov.

Organizačný tím českého NTM navrhol, aby sme sa tento rok zaoberali témou „manželstvo v sieti“. Netušíte, „čo tým chcel básnik povedať“? Potom vás srdečne pozývam, aby ste sa zamysleli nad prednáškami, ktoré pre vás na danú tému pripravila skupina kresťanských teológov a psychológov.

Rád by som im za ich službu poďakoval a vám čitateľom poprial, aby ich úvahy obohatili váš vzájomný manželský a rodinný dialóg. Zároveň by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa o tieto prednášky podelili so svojimi priateľmi, a to nielen zo zborov (CASD), ale aj mimo nich. NTM je jedinečnou príležitosťou na to, aby sme laickú i odbornú verejnosť motivovali k väčšiemu záujmu o inštitúciu manželstva, ktorá v poslednom čase prechádza citeľnou krízou.

Majster Ján Hus vo svojom kázaní o zázračnom rybolove (Luk 5‚1–11), ktoré predchádzalo povolaniu Ježišových učeníkov, napísal: Kazateľ má poznať Pána Boha dostatočne hlboko, lebo Kristus Petrovi hovorí: „Zatiahni na hlbinu.“ Keď to tak bude kazateľ robiť, sieť Božieho slova vyvlečie mnohých z mora tohto sveta, to znamená z pýchy, smilstva a iných hriechov… Držme sa Kristovej siete, aby sme nezostali v sieti diabla. Perme sieť lásky, aby sme zistili, čo sme v milovaní Boha a blížneho v minulosti zanedbali. Umyme to slzami a svätým pokáním. Amen.

Prednášky si môžete vyzdvihnúť u svojich zborových traktátnikov alebo si stiahnuť ich elektronickú verziu tu:

Pre lepšie zobrazenie možnosť stiahnuť:   Prednášky MT KD 2020

Radomír Jonczy vedúci oddelenia adventistickej služby rodinám (ASR) Česko-Slovenskej únie CASD a Daniel Márföldi, vedúci ASR pri SZ CASD

Správa od riaditeľa HopeTV.cz k NTM:

V termíne 10. – 16. februára 2020 sa uskutočňuje (v Česku) celo republiková akcia Národní týden manželství. Každodenne ho budú sprevádzať štúdiové rozhovory s teológmi a odborníkmi na rodinnú problematiku a ochudobnené nebudú ani malé deti, pre ktoré sú pripravené krátke rozprávania s pesničkami. Zdieľaním týchto programov a pripravených tlačených materiálov so svojimi priateľmi môžete Národný týždeň manželstva podporiť a svojím malým dielom prispieť aj ku skvalitneniu života v rodinách. Sledujte YouTube kanál alebo web HopeTV.cz, kde budú programy každodenne zverejňované.

Martin Babka, riaditeľ Mediálneho centra Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Prahe

Poznámka administrátora: Modlitebný týždeň Kresťanského domova (MT KD) je od 10. do 16. februára 2020 a organizuje ho Cirkev adventistov siedmeho dňa. Národní týden manželství v Česku a Národný týždeň manželstva na Slovensku je v oboch republikách v rovnakom termíne, teda od 10. do 16. februára a neorganizuje ho Cirkev adventistov siedmeho dňa. V Česku sa tematika MT KD a Národní týden manželství zhoduje: MANŽELSTVÍ V SÍTI – MANŽELSTVO V SIETI. Národný týždeň manželstva (NTM) na Slovensku má inú, odlišnú tematiku ako MT KD: NÁŠ PRÍBEH.

error: Obsah chránený !!