Život ktorý neťaží – Východná Vysoká 2017

Pozvánka na Výstavu obrazov + Benefičný koncertAko už dobrým zvykom býva, aj tento rok by sme jeden z jesenných víkendov chceli prežiť vo vzájomnom spoločenstve. Je tu možnosť znovu stretnúť kamarátov a priateľov, ktorých nemáme možnosť stretávať bežne počas roka. A je tu tiež šanca, aby sme znovu mohli načerpať duchovné inšpirácie vo vzťahu s Ním. Či už nás oslovia verše z Biblie, duchovné rozhovory s priateľmi, workshopy na rôzne (ne)duchovné témy alebo čas, ktorý strávime v jednom z Jeho chrámov – v prírode.

Touto pozvánkou vás všetkých srdečne pozývame na ďalší ročník akcie VÝCHODNÁ VYSOKÁ, ktorá pre tento rok nesie názov – ŽIVOT, KTORÝ NEŤAŽÍ!

Termín akcie: 08. 09. – 10. 09. 2017
Miesto: klasika – SČK Dom H. Dunanta, Mlynčeky 119
Cena ubytovania: 8 €/osoba/noc
Cena stravy:
Sobota – obed 3 €
Sobota – večera 2,50 €
Nedeľa – raňajky 1,50 €
Nedeľa – balíček 2 €

Ako sa prihlásiť: 

Odkaz priamo na prihlášku   Prihláška
Prosíme, aby sa prihlásili aj účastníci, ktorí prídu iba na sobotu, z kapacitných dôvodov.

Účastnícky poplatok: 2 € (platí každý účastník programu na mieste!!!), + povinná výbava na sobotný program je BIBLIA.

Pokyny ku platbe:
Sumu za ubytovanie a stravu uhrádza každý účastník jednotlivo. Do 04. 09. 2017 prosím uhradiť zálohu vo výške 10 € na IBAN: SK28 0200 0000 0030 6162 6254. Záloha je nevratná. Do poznámky uviesť VV 2017 + priezvisko a meno. Doplatok spolu s účastníckym poplatkom 2€ sa uhrádza v hotovosti pri registrácií. Účastníci z Českej republiky uhrádzajú plnú sumu v hotovosti pri registrácií. Z organizačných dôvod, prosím tento dátum akceptujte!!!

Kontaktné osoby:
prihlášky: Veronika Husárová, +421 907 300 034, veronikahusarovapp@gmail.com
platby: Noemi Šajbanová, +421 910 959 429, nonatko@centrum.sk

Uzávierka prihlášok: 04. 09. 2017

Registrácia: Piatok od 18:00, začiatok programu o 19:00
Sobota od 09:00, začiatok programu o 10:00

TEŠÍME SA NA VÁS 🙂

error: Obsah chránený !!