,,Kristus – naša spravodlivosť ” – Modlitebný týždeň 2017

Prednášky modlitebného týždňa 4.-11.novembra 2017 majú názov „Kristus – naša spravodlivosť“, pretože  „v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“. (Sk 4,12)

Tento rok slávime päťsté výročie protestantskej reformácie. Áno, je to už päťsto rokov odvtedy, čo mnohí po prvýkrát počuli zvesť o spasení nijak inak ako skrze Ježiša Krista. Toto posolstvo sa nešírilo len vďaka veľkým reformátorom, ale najmä na základe Biblie, ktorá začala byť dostupná v rôznych jazykoch. Ľudia ju tak mohli konečne začať čítať aj sami, vo svojich domovoch.

Prednášky si môžete pozrieť aj tu

error: Obsah chránený !!