Program pre mládež, Livin 2018 (nové)

Milé sestry, milí bratia, rodičia, LIVIN 2018 logo

oddelenie mládeže pripravilo program pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov s názvom Livin (v preklade Žiť pre …).

Mladí ľudia v tomto veku riešia dve otázky, „Kto som?“ a „Kam patrím?“ (alebo „Kde môžem byť užitočný?“).

Livin reaguje na tieto otázky a na potrebu hľadania vnútornej istoty a ukotvenia v živote mladého človeka. Livin nenahrádza výchovu rodičov, nekonkuruje významu rodiny v živote teenegera a neznižuje dôležitosť zboru pre jeho duchovnosť.

Livin ponúka prostredie, kde mladý človek môže rásť prostredníctvom nových vzťahov a priateľstiev s veriacimi mladými ľuďmi zo zborov našej cirkvi na Slovensku. Livin bude otvárať témy ako sebadôvera, cieľavedomosť, komunikácia, vzťahy, služba, duchovný život, viera v Ježiša Krista.

Veľmi dôležitou súčasťou Livin budú praktické workshopy, kde si účastníci budú môcť vyskúšať zručnosti v rôznych oblastiach a tak nachádzať svoje dary a talenty pre službu (workshopy – grafika, komunikácia, posunková reč, strojopis, foto a video, vedenie tímu, ako urobiť stretnutie mládeže, príprava duchovného slova…).

Božie slovo nás vyzýva: „Radšej sa cvič v zbožnosti.“ (1Tim 4,7). Zároveň nás Božie Slovo vedie k tomu, aby sme sa spolu modlili za naše deti a urobili všetko, aby sme im ukázali cestu k duchovnému životu a k živému vzťahu s Ježišom Kristom.

Ako vedúci mládeže na Slovensku sa obraciam na Vás, sestry, bratia a rodičia s výzvou, aby ste povzbudili mladých ľudí v tomto veku k prihláseniu sa na Livin.

Stačí vyplniť online prihlášku a prečítať si ďalšie informácie: LIVIN 2018
Prihláška, klikni tu:  LIVIN 2018

Alebo oskenovať mobilom tento QR kód:
QR-kód Livin 2018

 

 

 

 

 

Niekoľko nových informacií

Livin to je:
• 5 víkendových stretnutí
• 50 jedinečných ľudí
• neopakovateľné zážitky a objavovanie darov
Začíname 19.-21.1.2018.
“Život človeka má zmysel vtedy, ak po ňom zostane na svete o kúsok viac lásky a dobra.”
Neprežívaj. Ži!

Ak máš 14-18 rokov, prihlás sa na Livin do 24.12. 2017.
Počet miest je limitovaný 40 miest, prihlás sa čo najskôr.
Cena všetkých víkendov 50 €. Je nutné uhradiť zálohu vo výške 20€ a doplatiť sumu v hotovosti na prvom víkende. Ďalšie informácie ku platbe budú dostupné keď odošleš svoju prihlášku.
LIVIN 1 19. – 21. januára 2018
LIVIN 2 09. – 11. marec 2018
LIVIN 3 18. – 20. máj 2018
LIVIN 4 12. – 14. október 2018
LIVIN 5 30. novembra – 2. decembra 2018

František Kolesár, vedúci mládeže Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

error: Obsah chránený !!