1.12.2018 Benefičný koncert – Bližšie k srdcu

V sobotu 1. decembra 2018 sa v zbore na Kollárovej ulici uskutočnil benefičný koncert Bližšie k srdcu pre občianske združenie PONS. Vďaka Bohu a ochotným srdciam poslucháčov bolo v rámci dobrovoľnej zbierky zozbieraných 3020 eur, ktoré boli v závere koncertu odovzdané, spolu so sponzorským darom 500 eur, predsedovi OZ PONS, Jurajovi Oravcovi. Zuzana Podmanická, hlavná protagonistka a iniciátorka koncertu, vo svojom statuse na sociálnej sieti vyjadrila okrem iného poďakovanie “mimoriadnym ľuďom z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, menovite kazateľovi Filipovi Soósovi, ktorí nám umožnili skúšky aj celý koncert uviesť na pôde ich spoločenského centra”.

[rl_gallery id=”1891″]

Autor fotografií: Ján Mišiak

error: Obsah chránený !!