TEOLOGICKÁ KONFERENCIA O OSPRAVEDLNENÍ VIEROU

Milé sestry a bratia, na prahu roku 2019 vám prajeme Božiu lásku, radosť a pokoj vo všetkom, čo prežívate v osobnom, rodinnom, zborovom či cirkevnom živote!

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa preto rozhodol zorganizovať jednodňovú teologickú konferenciu, na ktorú vás všetkých chceme pozvať. Je otvorená pre každého člena CASD.

Teologická konferencia sa uskutoční v nedeľu 17. 2. 2019 v Banskej Bystrici, na Bernolákovej ulici č.2, v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity (AULA SZU) od 9:00 do 17:00.

Hlavným rečníkom bude brat Jiří Moskala, PhD., dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity v USA. Svoje príspevky prednesú aj kazatelia a predstavitelia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Maďarsku, bratia János Cserbik, B.A. a István Stramszki, M.A. Bude nasledovať potom aj diskusia kde budete mať možnosť položiť otázky v následnej diskusii.

Viac informácií o konferencií nájdete tu: TEOLOGICKÁ KONFERENCIA O OSPRAVEDLNENÍ VIEROU

Program konferencie je možné si pozrieť tu:
TEOLOGICKÁ KONFERENCIA O OSPRAVEDLNENÍ VIEROU

error: Obsah chránený !!