OZNAM o BOHOSLUŽBÁCH

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o tom, že sobotné zhromaždenie sa už nasledujúcu sobotu 23.5.2020 uskutoční v  priestoroch našej modlitebne na ul. Kollárovej č. 18  o 9:00 hod. Božím slovom nám posluží  kazateľ br. Filip Soós. Bohoslužba bude v skrátenom režime, a to sobotná škola bude spoločná  a hneď po sobotnej škole bez prestávky bude nasledovať kázanie.

Prosíme o dodržiavanie nariadení, ktoré boli určené na základe  “Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pre výkon bohoslužieb ” .

Opatrenia Covid-19(pre zväčšenie kliknuť na obrázok)

Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení. Zodpovední za ich plnenie sú miestni kazateľ a zástupcovia.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie zboru BB2.

error: Obsah chránený !!