30.5.2020 – Bohoslužba Emanuel Šopoň+prenos

Dňa 30. mája 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám poslúži v dopoludňajších hodinách Božím slovom   br. Emanuel Šopoň. Bohoslužba sa uskutoční v  priestoroch našej modlitebne na ul. Kollárovej č. 18  o 9:00 hod.  Samotný priebeh bude ale v skrátenom režime, a to sobotná škola bude spoločná  a hneď po sobotnej škole bez prestávky bude nasledovať kázanie. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu bude zabezpečený aj online prenos.  Veríme, že aj napriek vzniknutej situácií spolu prežijeme veľa Božieho požehnania. Preto aj povzbudenie pre Vás. ” Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.” (Jozue 1,9)

Kázanie na tému:   Pohľad viery
Kázanie si môžete vypočuť aj vo forme MP3 náhrávky:  30.5.2020 Bohoslužba – br. Emanuel Šopoň (mp3)
Kázanie bude  možné sledovať prostredníctvom online prenosu.

Prosíme o dodržiavanie nariadení, ktoré boli určené na základe  “Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pre výkon bohoslužieb ” .

Opatrenia Covid-19(pre zväčšenie kliknuť na obrázok)

Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení. Zodpovední za ich plnenie sú miestni kazateľ a zástupcovia.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie zboru BB2.

error: Obsah chránený !!