! Mimoriadný stav (COVID-19) !

Vážení bratia, sestry ale aj návštevníci,

na základe „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“, ktorého ustanovenia začínajú plynúť dnešným dňom , teda od 15. októbra 2020 od 6:00, sme prijali tzv. mimoriadne opatrenie, o ktorom vás týmto informujeme.

Z tohto dôvodu sa v našom zbore na Kollárovej ulici rušia až do odvolania všetky spoločné zhromaždenia.

V tejto situácií sú povolené len malé stretnutia do maximalného počtu 6 osôb ale aj to len pri dodržaní všetkých opatrení. Vedenie  SZ CASD doporučilo, aby ste v sobotu prípadne kedykoľvek zorganizovali malé skupinky, bohoslužby vo svojích rodinách, ale aj to pri dodržaní maximálneho počtu 6 osôb.

Veríme, že aj napriek tejto vzniknutej situácií budeme prežívať spoločné chvíle. Chceme vás v tejto situácii povzbudiť k modlitbám a k štúdiu Božieho slova, hoci v užšom rodinnom kruhu.

,, Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj! Veď Pán, tvoj Boh je s tebou pri všetkom čo podnikneš.” (Jozue 1,9)

Pri vlastných rodinných, či skupinkových pobožnostiach môžete využiť archív záznamov vo forme video/audio. Odkaz nájdete priamo tu Archív zboruBB2 alebo na Youtube – zborBB2 .

Prosíme Vás všetkých aby ste rešpektovali nariadenia ktoré uviedol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  alebo viac informácií sa dozviete aj na stránke Slovenského združenia.

O všetkých ďalších opatreniach či postupoch vás budeme včas informovať.

error: Obsah chránený !!