5.12.2020 – Bohoslužba E. Šopoň

Dňa 5. decembra 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom poslúží br. E. Šopoň. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Samotný priebeh bude ale v upravenom režime, a to sobotná škola bude v triedach (cca 1 hod.) a hneď po sobotnej škole bez prestávky bude nasledovať kázanie, ktoré začne cca 10.35 hod. Veríme, že aj napriek vzniknutej situácií spolu prežijeme veľa Božieho požehnania.

Kázanie na stiahnutie: 5.12.2020 Emanuel Šopoň mp3

Prosíme o dodržiavanie nariadení, ktoré boli určené na základe  “Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pre výkon bohoslužieb ” .

Opatrenia Covid-19(pre zväčšenie kliknuť na obrázok)

Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení. Zodpovední za ich plnenie sú miestni kazateľ a zástupcovia.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie zboru BB2.

error: Obsah chránený !!