19.12.2020 – Bohoslužba T. Javorková

Dňa 19. decembra 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom s. T. Javorková. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Samotný priebeh bude ale v upravenom režime, a to sobotná škola bude v triedach (cca 1 hod.) a hneď po sobotnej škole bez prestávky bude nasledovať kázanie, ktoré začne cca 10.35 hod. Veríme, že aj napriek vazniknutej situácií spolu prežijeme veľa Božieho požehnania.

Kázanie na stiahnutie: 19.12.2020 T.Javorková (mp3)

Prosíme o dodržiavanie nariadení, ktoré boli určené na základe  “Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pre výkon bohoslužieb ” .

Opatrenia Covid-19

(pre zväčšenie kliknuť na obrázok)

Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení. Zodpovední za ich plnenie sú miestni kazateľ a zástupcovia.

S prianím Božieho požehnania a ochrany, vedenie zboru BB2.

error: Obsah chránený !!