! Aktuálna situácia !

     Mili priatelia, sestry a bratia, zvláštny rok 2020 je takmer za nami a to čo bolo jeho neodeliteľnou jeho súčasťou (zatvorené modlitebne pre zamedzenie šírenia koronavírusu) je to, čím tento rok aj končíme. Pretože rešpektujeme nariadenie regionálneho úradu zdravotníctva, pri spoločnej bohoslužbe sa niekoľko týždňov nestretneme. Verím, že tento čas využijeme múdro a dovolíme Pánu Bohu, aby sa ešte viac stal pre nás nádejou. Nečakáme na vykúpenie v podobe vakcíny, ale na záchranu v prichádajúcom Božom kráľovstve. A táto nádej Bohom vytvoreného sveta sa netýka len nás, ale chceme ňou potešiť a povzbudiť aj iných.  

Filip Soós

Zákaz Bohoslužieb

Čiastka 32/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky – 63. VYHLÁŠKA (str.162) (pdf)

Zákaz stretnutí mládeže a deti – Banská Bystrica a Brezno

Čiastka 30/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky – 55. VYHLÁŠKA (str.155) (pdf)

error: Obsah chránený !!