Celoslovenská online Bohoslužba

Dňa 19.júna 2021 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom poslúží br. Daniel Duda. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. 

Spoločná bohoslužba je zároveň priestor, prostredníctvom ktorého sa chceme spojiť ako Božia rodina. Zároveň sa chceme spolu modliť a s postojom vďačnosti odovzdávať Bohu všetko dobré, ale aj to ťažké, čím sme prechádzali ako Jeho ľud počas posledného roka.  Dopoludňajšie kázanie z Božieho slova brata Daniela Dudu bude s názvom „Najignorovanejší Ježišov príkaz“ sa bude týkať Ježiša Krista a Jeho odkazu Jeho nasledovníkom.

Program sobotného dňa:

  • 9:30 Zdieľanie skúsenosti
  • 10:30 Chvály a modlitby
  • 11:00 Prestávka
  • 11:30 Kázanie – brat Daniel Duda ( ODKAZ )
  • 12:30 Prestávka
  • 14:30 Prednáška – brat Daniel Duda ( ODKAZ )
  • 15:30 Diskusia
  • 18:00 Benefičný koncert pre humanitárnu organizáciu ADRA ( ODKAZ )

Dopoludňajšie kázanie nájdete tu: 19.6.2021 – Daniel Duda – Ten, ktorý prichádza – online bohoslužba 

Popoludňajšia prednáška nájdete tu: 19.6.2021 – Daniel Duda – Duchovný rast a konšpiračné myslenie

Popoludňajšia prednáška nájdete tu: 19.6.2021 – Pomôžme spolu – online benefičný koncert

error: Obsah chránený !!