21.5.2022 Návšteva Profesor John Scharffenberg, MD, MPH

Dňa 21.5.2022 nás navštívi v zbore Banská Bystrica 2 profesor John Scharffenberg, MD, MPH,.

V dopoludňajších hodinách k nám prehovorí Božím slovom. Bude zabezpečení aj preklad MUDr. Janka Nosková. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Bude prebiehať podľa klasického programu. Bohoslužbu je možné sledovať aj prostredníctvom online prenosu.

František Kolesár

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Univerzite Loma Linda. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate ôsme narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity Loma Linda sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom vo viacerých štátoch.

Kázanie na tému:  Výživové znamenia doby
Kázanie si môžete vypočuť aj vo forme MP3 nahrávky: 21.5.2022 Bohoslužba – profesor John Scharffenberg, MD, MPH (mp3)

error: Obsah chránený !!