CD Mojou si záchranou – BB kvarteto

Vokálna skupina BB kvarteto vznikla v 1967 a pôsobí až dodnes.
Okrem domáceho zboru účinkuje na rôznych cirkevných akciách, svadbách, pohreboch a benefičných koncertoch. Pri príležitosti 55. výročia sa rozhodli vydať svoj prvý album, ktorým chcú šíriť oslavu Božieho mena, predstaviť Božiu lásku a šíriť posolstvo o Jeho druhom príchode.

Hudobný album obsahuje 14 kresťanských piesní overených časom v rôznych aranžmánoch. Hlavnou témou piesní je záchrana v láske, obeti a objatí Ježiša Krista. Prianím skupiny je, aby všetci poslucháči našli nádej a radosť v ich srdciach aj v nepokojných časoch.

CD Mojou si záchranou – BB kvarteto  je možné si  ➜ OBJEDNAŤ 

Piesne ktoré nájdete na hudobnom CD: 
1. Pieseň slávy
2. Som dieťa Božie
3. Mojou si záchranou
4. Si pri mne Ty
5. Modlitba za pokoj
6. On pôjde aj s tebou
7. Krajina anjelov
8. Máš bremeno ťažké
9. Stoj pod krížom
10. Ó, jak túžim
11. Pieseň pre teba
12. Už sa blíži
13. Spievam pieseň chvál
14. Otče náš

error: Obsah chránený !!