90 rokov Božieho milosrdenstva

Sobotu  21.októbra sa bude konať spoločné zhromaždenie banskobystrických zborov BB1 , BB2 v modlitebni CASD na Rudlovskej ceste 37.  Pri príležitosti 90. výročia založenia zboru. Božím slovom poslúži br. M.Pavlík.  Na poobedie je pripravený tiež pestrý program.

error: Obsah chránený !!