CASD BB2

Vitajte na zborovej stránke

Rozlúčka so s.Ankou Mikulovou

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme príbuzným, známym a priateľom, že 24. decembra sa odobrala na dočasný odpočinok Anka Mikulová (†79) (narodená 6.10.1941). Posledná rozlúčka sa bude konať v rodinnom kruhu blízkych, v rámci dodržania aktuálnych opatrení.

! Aktuálna situácia !

     Mili priatelia, sestry a bratia, zvláštny rok 2020 je takmer za nami a to čo bolo jeho neodeliteľnou jeho súčasťou (zatvorené modlitebne pre zamedzenie šírenia koronavírusu) je to, čím tento rok aj končíme. Pretože rešpektujeme nariadenie regionálneho úradu zdravotníctva, pri spoločnej bohoslužbe sa niekoľko týždňov nestretneme. Verím, že tento čas využijeme múdro a … Continue Reading

19.12.2020 – Bohoslužba T. Javorková

Dňa 19. decembra 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom s. T. Javorková. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Samotný priebeh bude ale v upravenom režime, a to sobotná škola bude v triedach (cca 1 hod.) a hneď po sobotnej škole … Continue Reading

12.12.2020 – Bohoslužba Filip Soós + prenos

Dňa 12. decembra 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom br. Filip Soós. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Samotný priebeh bude ale v upravenom režime, a to sobotná škola bude v triedach (cca 1 hod.) a hneď po sobotnej škole … Continue Reading

5.12.2020 – Bohoslužba E. Šopoň

Dňa 5. decembra 2020 v zbore Banská Bystrica 2 nám v dopoludňajších hodinách Božím slovom br. E. Šopoň. Bohoslužba sa uskutoční v priestoroch našej modlitebne na Kollárovej ul. č. 18 o 9.00 hod. Samotný priebeh bude ale v upravenom režime, a to sobotná škola bude v triedach (cca 1 hod.) a hneď po sobotnej škole … Continue Reading

error: Obsah chránený !!