CASD BB2

Vitajte na zborovej stránke

Desať dní modlitieb 2018 – „Náš Veľkňaz“

  • 06/01/2018
  • Oznamy
  • 0 Comments
  • admin

„Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania.“  Žid 4,14 Milé sestry, milí bratia a priatelia, v dňoch 10. až 20. januára 2018 organizuje naša cirkev po celom svete desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Tematikou stretávania v priebehu týchto dní je „Náš Veľkňaz“.

6.1.2018 kázanie br. Ľuboš Hajšel

Hneď v prvú sobotu 6.1.2018 sa k nám prihovoril br. Ľuboš Hajšel. Program bol bohatý a bolo možné si  vytiahnuť ešte novoročné veršíky a zhliadnuť súhrn roku 2017 v kronike digitálnej ale aj  knižnej).