CASD BB2

Vitajte na zborovej stránke

26.10.2018 Deň Pathfinderov – spoločné zhromaždenie

  • 25/10/2019
  • Oznamy
  • 0 komentáre
  • admin

Ako ten čas rýchlo beží, aj tento rok bude  Deň Pathfinderov , uskutoční sa  26. októbra  v  modlitebni CASD na ulici Kollárova 18.  Spoločné zhromaždenie , kde Božím slovom (zamyslením) poslúži br. Filip Soós.  Preto aj my Pathfinderi chceme ďakovať Bohu za všetko, čo pre nás tento rok prichystal.

Modlitebný týždeň 2019

,,Veru neurobí Pán, Hospodin, nič bez toho, aby nezjavil svoj zámer svojím služobníkom,prorokom” (Am 3,7)